Послуги поліграфа

Перевірка на поліграфі - експериментальне психофізіологічне дослідження, що проводиться з метою об'єктивної оцінки достовірності інформації, яку надає досліджувана особа. Сучасний комп'ютеризований поліграф дозволяє одночасно реєструвати комплекс класичних фізіологічних показників (КГР, ЧСС, AД, плетізмограму та ін.) у відповідь на психологічні стимули. Під час випробування фахівець спостерігає об'єкт в контрольованих умовах. Дані, отримані в такому експериментальному дослідженні, інтерпретуються згідно науково обґрунтованих правил.

Види тестів:

Перевірка персоналу при прийомі на роботу

Поліграф є одним з найбільш дієвих засобів зменшення кадрового ризику, пов'язаного з підбором персоналу. Невдалий підбір персоналу завдає компанії значної шкоди - матеріальної і моральної. «Вхідна» скринінгова перевірка на поліграфі відбувається при укладенні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу і здійснюється з метою визначення придатності майбутнього працівника до виконання конкретної роботи.

Зазвичай роботодавця цікавить широке коло тем, серед яких основними є:

 •  Достовірність біографічних даних кандидата (наявність в резюме неповної або навмисно спотвореної інформації);
 •  Справжні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 •  Справжні мотиви вступу на нову роботу (наявність довіреності з боку конкурентів, криміналітету, державних структур);
 •  Наявність у кандидата шкідливих звичок, таких як:
 •  Наркотична залежність
 •  Алкогольна залежність
 •  Ігроманія
 •  Наявність у кандидата значної кредитної заборгованості та інших фінансових зобов'язань;
 •  Наявність у кандидата суспільно небезпечних захворювань;
 •  Агресивне ставлення кандидата до осіб іншої етнічної, релігійної або соціальної групи;
 •  Досвід участі в корупційній діяльності, здійснення службових та посадових злочинів в минулому;
 •  Наявність кримінального минулого чи існуючих зв'язків з кримінальними колами;
 •  Наявність конфлікту між особистими інтересами кандидата або близьких йому осіб, і його майбутніми повноваженнями.

Періодичні та вибіркові перевірки

Мета періодичних і вибіркових скринінгових перевірок персоналу на поліграфі - якомога раніше виявити порушення (невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, отримання будь-якої неправомірної вигоди, перевищення службових повноважень, розголошення конфіденційної інформації, порушення етики поведінки та ін.). Виявлення таких порушень дозволяє своєчасно зреагувати та мінімізувати їхні наслідки. Періодичні перевірки окремих категорій працюючого персоналу проводять із заздалегідь встановленою періодичністю (для персоналу з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки, з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п п'ять років). Ситуативно зумовлені перевірки проводять у випадках, коли істотно змінюються обов'язки або відповідальність працівника (наприклад, шляхом надання особі доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, надання особі права розпорядження фінансовими ресурсами, призначення на керівну посаду та ін.). Вибіркові перевірки проводять в тому випадку, якщо надходять сигнали про серйозні недоліки в роботі підрозділу, порушення фінансової дисципліни, крадіжки і зловживання, а також при погіршенні результатів роботи по основних показниках. Вибіркове тестування персоналу таких підрозділів зазвичай дає важливу нову інформацію про групи корпоративного ризику, новий погляд на ситуацію.

Тести в рамках службових розслідувань

Використання поліграфа при проведенні службових розслідувань і перевірок може здійснюватися з метою звуження кола підозрюваних і ймовірно причетних осіб, оцінка правдивості показань, отримання інформації за напрямками отримання доказів. Спеціальна перевірка на поліграфі також може допомогти в отриманні інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення. В окремих випадках поліграф дозволяє отримати інформацію орієнтовного характеру про підготовку або здійснення правопорушень, дізнатися про наміри або підготовку до скоєння корупційних та інших протиправних дій з боку працівників. Крім виявлення брехні, випробування на поліграфі при внутрішньому розслідуванні також може сприяти виправданню несправедливо обвинуваченої особи, відновленню взаємної довіри.

Наше обладнання:

У процесі перевірки на поліграфі використовується сучасний комп'ютерний поліграф виробництва компанії Lafayette Instruments LX4000 POLYGRAPH SYSTEM.

Наші фахівці:

Ми взаємодіємо з професійним поліграфологом, який провів більше 1000 тестів на замовлення різних компаній у нашій країні. Поліграфолог раніше працював в Приват-Банку і володіє усіма сучасними методиками на міжнародному рівні.

Відео відгуки

Записей не найдено.